+31613016450 brigit@wijsoudwijf.nl

 Bron afbeelding: Sterker-door-ellende, Et emergo, Anja Jongkind en Greet Vonk 

Wat is PostTraumatische Groei?

“Sterker door ellende”

Groeien door tegenslag wordt in de wetenschap PostTraumatische Groei (PTG) genoemd.
PTG verwijst naar emotionele groei en positieve psychologische veranderingen door het worstelen met allerlei klachten, een persoonlijke crisis of moeilijke omstandigheden.

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je leven compleet op de kop zetten. Of het nu het krijgen van een levensbedreigende ziekte is, het meemaken van een burn-out, het zien gebeuren van een vreselijk ongeluk, het verliezen van je geliefde of baan, het beroofd worden, etcetera. Het is heftig en ingrijpend. Daar bestaan veel negatieve beelden over.

Maar ze kunnen je levensloop óók in positieve zin compleet transformeren. Je kunt het bij mensen herkennen als ze erover praten alsof hun leven in “stukjes” is gedeeld, zoals: “sinds mijn ongeluk ben ik een ander mens, ik geniet veel meer van het leven”, “na mijn herstel van kanker weet ik wat echt belangrijk is in het leven”, “mijn wereld stortte in toen ik mijn baan verloor, maar achteraf is dat het beste wat me is overkomen”.

Als je midden in de ellende zit, heb je weinig aan teksten als “je komt er sterker uit”. Dat weet je met je hoofd soms ook wel, maar zo voelt het dan absoluut niet. Toch kun je sterker worden door ellende.

Bron: PostTraumatische Groei, Anja Jongkind en Greet Vonk  – ISBN 9789492528445

PTG leidt tot transformatie.

Dat betekent dat veranderingen blijvend zijn en je er sterker en wijzer uitkomt. Je ervaart daardoor een hogere kwaliteit van leven.

In het algemeen zijn er vijf deelgebieden waarop je kunt groeien:

  • Veranderingen in relaties met anderen, opener, empathischer, aandachtiger, duidelijker, selectiever.
  • Het ervaren van meer persoonlijke kracht. Bijvoorbeeld het verhogen van veerkracht, wijsheid, authenticiteit, senioriteit en meer inzicht in eigen sterktes en beperkingen, talenten en valkuilen.
  • Verandering in religie/spiritualiteit/levensfilosofie. Bijvoorbeeld een gewijzigd inzicht in wat nu echt belangrijk is in het leven.
  • Het ervaren van nieuwe mogelijkheden en verbreden van de horizon.
  • Verandering in de waardering/beleving van het leven.

Bron: PostTraumatische Groei, Anja Jongkind en Greet Vonk  – ISBN 9789492528445

Groeien in moeilijke tijden

Veel mensen kennen de term PTSS (posttraumatische stress stoornis) en weinig mensen kennen de term PTG. Het is belangrijk om hierbij stil te staan. Als je mensen vertelt dat ze kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben, wordt dat snel een self-fulfilling prophecy; door het te vertellen wordt het vanzelf waar. Het werkt beter als je (h)erkent dat mensen kunnen groeien in moeilijke tijden en dat ook in een dergelijke situatie mensen in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen proces.

Bron: PostTraumatische Groei, Anja Jongkind en Greet Vonk  – ISBN 9789492528445

Wat doet WOW?

“Van klacht naar kracht”

Ik geloof dat ieder mens van nature de kracht in zich heeft om tegenslagen te kunnen overwinnen en sterker uit ellende te komen.
Die ellende kan een (dreigende) burn-out zijn, een echtscheiding, het verlies van een dierbare, problemen op je werk of een andere negatieve ervaring die je dwars zit. Vaak betekent zo’n periode een keerpunt in je leven.

Ik loop met je mee, als gesprekspartner en klankbord, op jouw weg om je eigen levenskracht (weer) te ontdekken. Zodat je de regie over je eigen leven kunt nemen en handvatten creëert om dat ook zo te houden, om zo standvastiger, gelukkiger en krachtiger in het leven te kunnen staan.

Er gebeuren nu eenmaal leuke en minder leuke dingen in een mensenleven. Dat kun je niet voorkomen. Ik help je de in prikkeldraad verpakte cadeaus van het leven uit te pakken.
Het enige waar jij invloed op kunt uitoefenen is: hóé ga je met (onaangename) gebeurtenissen in je leven en de bijbehorende emoties om.
En dat is wat ik je graag inzichtelijk wil maken, dat dát de kracht is die in ieder mens, dus ook in jou, schuilt. Het zijn niet alleen de gebeurtenissen die jou ongelukkig maken of jou lam leggen. Het is ook de manier waarop je er mee om gaat.

Ik begeleid je in jouw proces waarin je je emoties (h)erkent, ze doorleeft en leert te hanteren. Om PTG te realiseren focus je op diepgaande bewustwording van al je krachten, talenten, mogelijkheden en capaciteiten. Je leert je gekende en ongekende potentieel herkennen, erkennen en hanteren